Co je to koloidní zlato?

Naše koloidní zlato je karmínově červený roztok nanočástic v ionizované vodě, respektivně 40 ppm. Vyrábí se stejným způsobem jako koloidní stříbro. Nanočástice zlata jsou přijímány přímo bunňkami a v koloidní podobě se v těle neusazují. goud molecule

Na rozdíl od koloidního stříbra se koloidní zlato nepovažuje za antiseptikum. Místo toho nanočástice zlata poskytují ochranu proti autoimunitním onemocněním a onemocněním rakovinou spíše než před infekčními chorobami.

Ačkoliv je naše společnost neustále bombardována varováními před chřipkami a přitom se nám vnucuje stále více vakcín, zejména pak pro děti, počet autoimuních onemocnění, většinou neurologických, dramaticky stoupl. Mnohá z nich byla v podstatě neznámá, než tyto novodobé očkovací plány dramaticky vzrostly. Obsah těžkých kovů a jiných manipulovaných organismů v očkováních výrazně ohrožuje zdraví zejména snížením imunity organismu a pak právě usazováním se, převážně v mozku. Již řadu let se řeší vliv očkování, resp. kovů jako je hliník a rtuť obsažených ve vakcinách, na vznik autismu a dalších neurodegenerativních onemocnění. Vzhledem ke zvýšení toxinů jak ve stravě a lécích, tak i v životním prostředí stoupá i počet případů onemocnění rakovinou. Dalším velkým ohrožujícím aspektem našeho zdraví je neustále se zvyšující EMF, elektromagnetické záření, z našich (přenosných) telefonů, spořivých žárovek, mikrovlných trub, wifi nebo právě nově zaváděných digitálních smart měřičů elektřiny.

Všechny tyto aspekty mohou vést k různým vážným onemocněním, oslabením organismu či dokonce neplodností. Studie prokazují narušení folikul ve vaječnících v dívkách, které jsou vystaveny wifi zaření téměř denně. Pokud už i jejich matky wifi používaly, je riziko neplodnosti až 50%. Přidejte k tomu ještě očkování proti HPV vakcínou, která tyto folikule ničí, používání plastů či sóji a generace neplodných žen již není sci-fi příběh.

Koloidní zlato je nápomocno při ochraně těla proti EMF záření. Nedávné studie akademické lékařských univerzit v Nizozemí (University of Twente ve spolupráci s AMC Amsterdam, Erasmus Medical Center Rotterdam a RIVM) ukazují, mimo jiné, že zlato se pomocí nanotechnologie váže na nádorové buňky a je možné docílit účinné léčby pomocí zahřátí infračervenými paprsky.

Spousta vážných onemocnění je také provázena zhoršeným psychickým stavem. Počinek pak může být právě např. deprese, která vede k celkovému oslabení organismu. Zároveň však nové studie ukazují, že deprese se dá podstatně dobře léčit zlepšením zdraví ve střevech.

Ve střevech žijící “dobré” bakterie podporují vznik Tryptofánu, který je součástí procesu vzniku Serotoninu. Serotonin je hormon, jehož produkce mimo jiné podporuje naše dobré psychické zdraví. Dostatek Sertoninu zajišťuje dostatek Melatoninu, což vede ke zvýšení obsahu Melaninu v mozku. To je pigment vyživující Šišinku. Více na toto téma se dozvíte na stránce o Chaze.

Koloidní zlato je jedním z přípravků, kterými můžete mimo jiné zlepšit své mentální zdraví a zdraví svého mozku.

Naše tělo, především mozek, zlato potřebuje. Tyto částice musí být velmi malé, aby mohly prostoupit krevní-mozkovou bariéru. Koloidní zlato dobré kvality obsahuje zlaté částice o velikosti menší než 20nm.

Koloidní zlato zlepšuje vodivost nervových buněk, což vede k výraznému zlepšení činnosti mozku a nervového systému. Působí jako katalyzátor pro hormony, jako je dopamin. To napomáhá léčení různých závislostí. Koloidní zlato může zmírnit příznaky Parkinsonovy nemoci a má příznivý účinek u Alzheimerovy nemoci a jiných neurodegenerativních onemocněních.

Napomáhá při snížení deprese a úzkosti. Zlepšuje paměť, koncentraci a dokonce zvyšuje IQ.

Pilotní studie odhalila, že po požití 30 mg koloidního zlata po dobu 1 měsíce se průměrné IQ zvýšilo až o 20%. Tento efekt trval 1 až 2 měsíce. Koloidní zlato je opravdovým požehnáním pro mozek, protože zvyšuje neurotransmisi mezi oběma mozkovými hemisférami a vytváří mezi nimi lepší rovnováhu (logika a tvořivost), což zvyšuje i naše vědomí a uvědomění.

Koloidní zlato je velkou podporou v řešení emočních blokád a může být vnímáno jako první krok k dosažení vnitřního zdraví, harmonie, radosti, uvědomění a duchovního růstu. Koloidní zlato nám pomáhá navázat kontakt s naším vyšším já a vesmírem.

Koloidní zlato má vedle dobrého vlivu na neurologii těla také silné protizánětlivé účinky.

Zmírňuje bolesti a otoky vzniklé chorobami jako je artritida, revmatismus a burzitida, či onemocnění šlach.

Možná je zajímavé podívat se na zlato i jako na duchovní prvek.

Zlato je krásný bolesti, který obsahuje velké množství informací o tom, kdo jsme a co je naším cílem na Zemi. Nese informaci o naší velikosti, o našem nejhlubším jádru a mystickém životě.

Zlato také obsahuje všechny frekvence slunce a je nositelem čisté životní energie. Tím se zlato stává minerálem k léčení v mnohých vrstvách našeho vědomí.

Zlato je drahý kov, který nám pomáhá projevit svou vlastní hodnotu. Odráží do jaké míry sami sebe máme rádi. Je docela fascinující uvědomit si že zlaté mince byly zákonné platidlo po dlouhá léta lidské historie. Již tisíce let před naším letopočtem se v Egyptě zlato používalo jako platitdlo.

V nedávné době se však banky a vlády dohodli na uschování zlata v trezorech a po vydávaných směnkách pozvolna vznikli papírové peníze.

To mělo neblahý vliv na vědomí lidí … … Lidé už nebyli v kontaktu s tímto úžasnýmprvkem a přišli tak o část svého rodného práva, část svého poselství … sebevědomí a pocit vlastní hodnoty se snížil.

Zlato se těží všude na planetě a je vehementně užíváno k obohacování, utlačování a zneužití pravomoci. Zlato bylo doslova ukradeno z lidského vědomí, ale nyní tento láskyplný kov pracuje na svém návratu.

I v našem vlastním těle zlato najdeme. Zejména v mozku. Zde hraje zásadní roli při přenosu informací a transformaci vědomí. Jak již bylo řečeno výše, zlato je silným vodičem a tak přenáší informace jak v mozku tak z vesmíru na nějž jsme duševně napojeni.

Zlato je silný “dirigent” a je schopno podpořit nás v našem inter – dimenzionálním vědomí. To nám pomáhá znovu se stát multi-dimenzionální bytostí jíž ve skutečnosti jsme.

Zlato je prvek vědění!

Proto by se mělo znovu stát součástí našeho denního života. V roce 2014 Nizozemí přivezlo velkou část svého zlata zpět do země. Úžasné vysoké vibrace zlata zvyšují kolektivní vědomí lidí nejen v Nizozemí, ale tyto vyšší frekvence mají vliv i na okolí. To znamená, že dalším krokem je zbavit se závoje mlhy, jež nám zastiňují naše krásné vědomí. Chystáme se manifestovat naše “světlo” (= vědomí) jasněji. A zlato nám v tom pomáhá!

Pokud máte zájem o více informací o koloidním zlatě 40 ppm prosím vyplňte kontaktní formulář.