About GaiaElixirs

Dear reader, thank you for visiting our site and having interessts in our products. You are probably, just as the most of us, looking to enhance your health by choosing natural products instead of harmful chemicals. In our world, where things are really upsidedown, you probably found out the real health comes from healthy food, happy life and reduction of stress rather than from a pil. Nature provides us all we need, it has always been so and…if we survive this age of ignorance and fear…it will last forever. Until then we are not alowed to tell you all about the medicional benefits of the products if we sell them at the same time. But we found the importance of the knowledge and wisdom far more bigger than just selling the product. Thats why we have chosen to provide you as much information as we can at this site. The regulation named Codex Alimentarus is more than just a protection of a consumer. It is more like modern witch hunt, prohibition of healthy natural herbs in order to make more profit from selling the chemicals to patients. The plants come from nature and their use as well as the knowledge of their benefits is our birth right. No company should have the possibility to become more important than the health of living beings. We stand for freedom…freedom of knowledge, freedom of choices, freedom of food, freedom of our own will.

We have chosen to provide you information and we hope you will spread the knowledge and do your own research as well, before you buy anything from anybody. Always listen to your own heart your own body and your own needs. Nobody can guarantee you anything, it is your job to let go of everything which keeps you ill and it is yours responsibility to become free, healthy and wealthy being. It is your own job to love yourself unconditionaly and to provide the best you can for yourself and for the world. The Universe is giving you all you need and your visit at this page is a proof of it…..you can now enhance your mental and physical health if you wish to….or you can leave it here and go on….whatever you choose we bless you and wish you the most amazing life you can have!

If you have any questions or request please contact us.

Dutch Article

Beste lezer, dank voor je bezoek aan onze website en je interesse in onze producten. Zoals de meeste van ons, ben je zelf waarschijnlijk bezig om je gezondheid te verbeteren door te kiezen voor natuurlijke producten in plaats van schadelijke chemicaliën. In onze wereld, waar alles op zijn kop is, ben je er waarschijnlijk achter dat het echte gezondheid komt van gezonde voeding, gelukkig leven en reductie van stres in plaats van het nemen van een pil. Natuur geeft ons alles wat wij nodig hebben, het was altijd zo en….als we deze era van negeren en angsten overleven….zal het ook voor altijd zo blijven. Tot die tijd is het ons niet toegestaan om je te informeren over de medische voordelen van de producten als wij ze tegelijk verkopen. Maar het belang van kennis en wijsheid vonden wij groter dan alleen het verkopen van een product. Dat is ook de reden dat wij ervoor kiezen om op deze site zoveel mogelijk informatie te geven. De wet genaamd Codex Alimentarus is niet alleen een bescherming van de consument. Het is meer een moderne heksenjacht, een verbod op gezonde natuurlijke kruiden om zodoende meer profijt te halen uit het verkoop van chemicaliën aan de patient. Planten komen uit de natuur en het gebruik ervan zowel als de kennis over hun werking is onze geboorterecht en al 1000 den jaren oud. Geen bedrijf zou de mogelijkheid mogen hebben belangrijker te worden dan de gezondheid van levende wezens. Wij staan voor vrijheid….vrijheid van kennis, vrijheid van keuzes, vrijheid van voedsel, vrijheid van onze eigen wil. Wij hebben ervoor gekozen om je zoveel mogelijk informatie te geven en wij hopen dat je de kennis doorgeeft en dat je je eigen onderzoek zal doen voordat je iets van iemand koopt. Luister altijd naar je eigen hart, je lichaam en je behoeftes. Niemand kan je iets garanderen, het is jouw eigen job om los te laten dat, wat je ziek houdt en het is je eigen verantwoordelijkheid om vrij, gezond en welvarend wezen te worden. Het is je eigen job om van jezelf onvoorwaardelijk te houden en om jezelf en de wereld het beste te geven. Het Universum geeft je alles wat je nodig hebt en je bezoek aan deze site is er een bewijs van….je kan nu je mentale en fysieke gezonheid verbeteren als dat je wens is….of je kan het hierbij laten en verdergaan ….wat je ook kiest wij zegenen je en wensen je het meest gewedige leven toe!

Als je vragen of wensen hebt neem aub contact met ons op.

Voor Nl versie van de teksts scrol omlaag op de door je gekozen pagina en klik op het Nl vlaggetje.

Czech article

Milý čtenáři, děkujeme za tvou návštěvu našich stránek a tvůj zájem o naše produkty. Zrovna tak jako většina z nás hledáš i ty pravděpodobně cestu jak své zdraví zlepšit tím, že si vybereš přírodní produkty místo škodlivých chemikálií. V našem světě, kde je vše vzhůru nohama, jsi pravděpodobně již zjistil, že opravdové zdraví vzniká ze zdravé stravy, šťastného života a redukce stresu spíše než z požití pilulky. Příroda nám poskytuje vše co potřebujeme, vždy to tak bylo a…pokud přežijeme tento věk ignorance a strachu….zůstane to tak navždy. Do té doby nám však není dovoleno poskytnout ti informace o zdravých účincích produktů pokud je zároveň prodáváme.

Ale důležitost vědomostí a moudrosti je podle nás mnohem větší než je jen prodej produktu. Proto jsme se rozhodli na těchto stránkách podat co nejvíce informací. Zákon jménem Codex Alimentarus není jen ochrana konzumenta. Je to spíše moderní hon na čarodějnice, zákaz zdravých přírodních bylin z důvodu zvýšení výdělku z prodeje chemikálií pacientům. Rostliny pocházejí z přírody a jejich užívání, zrovna tak jako vědomosti o jejich účincích, jsou naším vrozeným právem. Žádná firma by neměla mít možnost stát se důležitější než zdraví živých bytostí. My stojíme za svobodou….svobodou vědomostí, svobodou rozhodnutí, svobodou stravy, svobodou vůle. Rozhodli jsme se podat co nejvice informaci a doufáme, že se o své vědomosti budeš dělit dál, a že sám prozkoumáš vše než cokoliv od kohokoliv koupíš. Vždy poslouchej své srdce, své tělo a své vlastní potřeby. Nikdo ti nemůže dát jedinou garanci, je to tvůj job nechat odejít vše, co tvému zdraví škodí a je to tvá zodpovědnost stát se svobodnou, zdravou a prosperující bytostí. Je to tvůj job bezpodmínečně se milovat a sobě i světu dát to nejlepší co můžeš. Vesmír ti dává vše, co potřebuješ a tvá návštěva těchto stránek je toho důkazem…můžeš si nyní zlepšit mentální i fyzické zdraví pokud to je tvé přání….a nebo to necháš a půjdeš dál…ať už si vybereš cokoliv žehnáme tě a přejeme ti ten nejůžasnější život!

Pokud máte jakýkoliv dotaz nebo žádost prosím obraťte se na nás.

Pro text v Češtině sjeď na vybrané stránce dolů a klikni na vlajku.

Buy Bitcoin at CEX.IO

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s